Afrida Zahrani

  Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

 1 Artikel

Akhlak dalam Islam: Pilar Utama Kehidupan Manusia

Tanpa akhlak mulia, manusia akan kehilangan kedudukan mulianya dan terlempar dari nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam.
2 min read