Anick Ht‎

  Research, Policy, dan Advocacy Senior Officer di Wahid Foundation; Founder demokrasi.id

 3 Artikel

[Resensi] Wahabi, Sufisme, dan Penghancuran Budaya

Bagi mereka, selain penganut Wahabi adalah kaum musyrik, dan memerangi mereka bukan saja boleh, melainkan wajib.
2 min read

[Resensi Buku] Kaum Inteligensia Muslim dalam Satu Abad

Ini adalah tentang genealogi, kajian mengenai evolusi dan jaringan dari sekelompok orang sepanjang beberapa generasi.
3 min read

[Resensi] Ketika Faraj Fouda Menggugat Sejarah yang Mapan

Melalui al-Haqiqah al-Ghaibah ini, Fouda memblejeti sisi kelam dari sejarah Islam sejak khulafaurrasyidin hingga zaman Umayyah dan Abbasiyah.
1 min read