Achmad Rasyid Amirullah

  Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

 1 Artikel

Hari Raya Idulfitri dalam Perspektif Sosiologi Agama Emile Durkheim

Idulfitri bukan hanya mengubah individu menjadi lebih baik, melainkan masyarkat pun juga ikut berubah menjadi lebih kondusif dan lebih solid ketika dalam suasana Idulfitri.
2 min read