Isyqie Bin-Nabi Hanif

  Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

 1 Artikel

Cara Jitu Dakwah Sunan Ampel

Salah satu dakwah Sunan Ampel yang berhasil adalah dengan cara menjalin kekerabatan dengan penguasa. Jika penguasa memeluk Islam maka rakyatnya akan mengikuti.
2 min read