Muhammad Ihya’ Ulumuddin

  Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya IG: @ihya_017

 1 Artikel

Analogi Ketuhanan dalam Surah al-Ikhlas

Keunikan dan Keesaan Tuhan tidak dapat dihindari ketika kita sebagai manusia ber-Tuhan dan beragama dalam rangka mendekatkan diri dan menjadikan Tuhan sebagai Maha yang...
0 2 min read