Mohammad Mugni Labib

  Mahasantri Ma'had Aly Nurul Jadid

 1 Artikel

Bagaimana Hukum Ibadahnya Anak Manusia yang Dilahirkan Dari Persilangan Manusia dan Hewan?

Apabila anak itu berbentuk anjing maka najis. Apabila berbentuk manusia, maka ia dihukumi suci.
1 min read