Abdul Mun'em Choiri

  Mahasiswa Aktif Tasawuf dan Psikoterapi UINSA Suarabaya.

 2 Artikel

Lebih Utama Mana Antara Bersyukur dan Bersabar ?

Pada hakikatnya apabila seseorang itu bersabar terhadap ujian yang menimpa dirinya, maka itu merupakan bentuk perwujudan dari rasa syukur.
2 min read

Apakah Rezeki Bertambah Jika Dicari atau Berkurang Jika Tidak Mencari?

Rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah.
2 min read