Nur Hasan

  Alumnus Islamic Studies, International University of Africa, Sudan. Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

 

Nur Hasan4 Artikel

Kisah Mughits al-Aswad, Jatuh Pingsan Mendengar Nasihat Seorang Rahib

Setiap manusia tentu merasakan pahit dan manisnya kehidupan.Kepahitan itu agar manusia tak lupa untuk selalu berharap yang terbaik kepada Tuhannya. Dan, manisnya hidup supaya...
1 min read

Lembaga Pendidikan Islam Pada Zaman Klasik

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada zaman klasik (dinasti Umayyah-Abbasiyah) tidak bisa terlepas dari peranan lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu. Ia merupakan...
2 min read

Beberapa Tempat Belajar Islam pada Masa Rasulullah

Pada masa Kanjeng Nabi, tercatat banyak ada beberapa tempat khusus yang digunakan sebagai tempat prose belajar-mengajar ajaran Islam
2 min read

Sumayyah, Perempuan Yang Setia Dengan Islam Hingga Menjadi Syahidah Pertama

Di masa awal dakwah Islam, ada beberapa orang yang termasuk kedalam al-sābiqūna al-Awwalūn, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka yang masuk Islam...
0 3 min read