Nun Arinal Haqqa El Musthafa

  Mahasiswa UIN Sunan Ampel

 1 Artikel

Nilai-Nilai Keislaman dalam Etika Global Hans Kung

Pada hakikatnya nilai yang ditawarkan oleh Hans Kung dalam 'etika global' sudah tertera jelas dan sejalan dengan ajaran Islam.
2 min read