Siswanto

  Alumnus Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen IAIN Salatiga

 2 Artikel

Tradisi Nyadran: Cerminan Keberhasilan Dakwah Kultural Walisongo

Menjelang bulan Ramadan, masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa, biasanya akan beramai-ramai berziarah ke makam leluhur. Kebiasaan ini—paling tidak—di daerah saya kenal dengan istilah “Nyadran.”...
0 1 min read

Berislam dengan Santuy

“Wamā arsalnāka illā rahmatan lil ‘ālamīn… (Dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam). Q.S al-Anbiyā: 107.” Islam...
0 1 min read