Syafiq Hasyim

  Alumnus S3 Freie Universitat Berlin, Jerman

   2 Artikel

Titik Temu Sunni-Syiah dalam Syair Tolak Balak, Li Khamsatun [2]

Dalam kitab Said Nursi ini, Diya’uddin Ahmad bin Mustofa bin Abdurrahman (w. 1311 H) ini disebut dengan al-Kamuusyakhanawi saja, ada huruf wāwu–tulisan yang benar...
0 3 min read

Titik Temu Sunni-Syiah dalam Syair Tolak Balak, Li Khamsatun [1]

Dalam masa wabah Covid-19 di Indonesia seperti ini, banyak ijazah doa tolak balak yang kembali dibacakan di lingkungan Nahdliyyin. Salah satunya adalah pembacaan syair...
0 2 min read