Ahmad Sahlan Zakariya

  Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

 1 Artikel

Beragama di Era Digital

Pesan-pesan yang terkandung dalam ajaran Islam dapat termanifestasikan dalam tatanan realitas jika peranan akal difungsikan.
2 min read