Khazanah

Futur atau Mendung Rohani

Istiqamah lebih berat ketimbang seribu keramatnya para wali (al-istiqāmah khairun min alfi karāmah).
Ulil Abshar Abdalla
1 min read

Bagaimana Hukum Ibadahnya Anak Manusia yang Dilahirkan Dari Persilangan…

Apabila anak itu berbentuk anjing maka najis. Apabila berbentuk manusia, maka ia dihukumi suci.
Mohammad Mugni Labib
1 min read

Gus Sholah Kencong: Ciri Ahlussunnah Wal Jama’ah Adalah Mencintai…

Ahlussunnah wal jama’ah itu pasti mencintai ahlulbait. Kalau cuma mengaku-ngaku, ya banyak sekali.
Muhammad Ilham Fikron
2 min read

Enam Perkara yang Harus Ditakuti oleh Orang Islam Menurut…

Dalam kitab Nashoihul Ibad, Syekh Muhammad bin Nawawi al Bantani menyebutkan enam perkara yang seharusnya menimbulkan ketakutan bagi seorang muslim.
Alfin Haidar Ali
1 min read

Perihal Rezeki Pemberian Tuhan

Berkaitan dengan rezeki, sikap berbaik sangka kepada Tuhan adalah hal utama.
Abraham Zakky Zulhazmi
2 min read

Abdul Karim al-Jili dan Kaidah-Kaidah Rohani

Ajaran al-Jili ini juga mengajarkan kita bersikap hati-hati saat berjumpa dengan sebuah gagasan. Ide yang di permukaan tampak "aneh" dan "sesat," boleh jadi, jika...
Ulil Abshar Abdalla
2 min read