Islam Nusantara

Manuskrip Pegon Bali: Sebuah Naskah yang Tak Bertuan

Tak seperti pada umumnya, jumlah rasul dan kitab yang tertulis pada manuskrip ini ialah 313 untuk rasul dan 104 untuk kitab. Bagi masyarakat awam...
Efri Arsyad Rizal
3 min read

Islam Nusantara: Konsep atau Model?

Ulama NU jengah di-bid'ah-kan bahkan dianggap sesat karena menyandingkan budaya dan agama dalam bingkai Islam Nusantara.
Ust. Nurbani Yusuf
2 min read

Islam Nusantara dan Dialektika Antar Masyarakat

Esensi berislam adalah ''bertauhid" dan diantara manifestasi tauhid tentu menyebarkan kasih sayang dan berusaha dengan teguh untuk mencapai keadilan sosial, bukan hanya untuk umat...
Muhammad Naufal Hakim
2 min read

[Resensi] Aswaja dan Marhaenisme: Titik Temu Politik Kebangsaan Islam…

Penulis buku kurang menjelaskan peran kaum Aswaja maupun Marhaen di gerakan akar rumput. Yana menempatkan terlalu besar porsi elite politik dalam membangun politik kebangsaan.
Virdika Rizky Utama
4 min read

Pendidikan Islam dan Naskah Kuno Keislaman Nusantara

Selama berabad-abad, sejak abad VI hingga XXI Masehi, Islam dikenal dengan tradisi lisan (hafalan) dan tradisi tulis tangan. Tradisi hafalan dibuktikan dengan adanya tradisi...
Ayus Mahrus el-Mawa
3 min read