Musyfiqur Rozi

  Mahasiswa Pasca-Sarjana UIN Sunan Ampel

 1 Artikel

Bulan Shafar: The Bets Wedding

Penulisan term Shafar menggunakan huruf “shad” yang bermakna kosong.
2 min read