Terbaru

Berhenti Membandingkan Parenting Orang Tua dalam Mendidik Anak

Perlu kiranya bagi orang tua untuk selalu memberikan parenting yang terbaik untuk anaknya. Apa pun parenting-nya, orang tua tentu selalu berharap yang terbaik untuk...
Khairun Niam
2 min read

Memahami Fenomena Maraknya Isu Gender di Indonesia dengan Pendekatan…

Dengan glokalisasi gerakan keadilan gender, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam hal kesetaraan gender.
Satrio Dwi Haryono
2 min read

Kiai Muhammad Abdul Muhith: Ahli Fikih Yang Menjadi Rujukan

Mbah Uhith selalu dijadikan rujukan para kiai-kiai Wonokromo dan luar Jogja saat mereka menemui kesulitan dalam memecahkan masalah fikih.
Ferry Fitrianto
2 min read

Proses Penciptaan Alam dari Kacamata Filsuf Al-Farabi

Menurut al-Farabi, penciptaan alam tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari wujud yang tunggal dan melimpah sedemikian rupa.
Mei Lani Praditasari
2 min read

Hari Raya Idulfitri dalam Perspektif Sosiologi Agama Emile Durkheim

Idulfitri bukan hanya mengubah individu menjadi lebih baik, melainkan masyarkat pun juga ikut berubah menjadi lebih kondusif dan lebih solid ketika dalam suasana Idulfitri.
Achmad Rasyid Amirullah
2 min read

Momen Kebersamaan: Menyambut Kebahagiaan dan Keindahan di Hari Raya…

Keindahan Idulfitri tidak hanya terletak pada makna keagamaannya, tetapi juga pada semangat komunal, perayaan yang menggembirakan, dan tindakan amal yang menghiasi hari istimewa ini.
Angga Arifka
2 min read

Opini   More  

News   More  

Khazanah   More