Terbaru

Manfaat Sedekah Subuh

Orang yang rajin bersedekah ketika dia menghadapi sakaratul maut ia termasuk golongan khusnul khotimah
Alifatul Fajriyah Endah Safira
2 min read

Amar Ma’ruf Nahi Munkar sebagai Prinsip Hidup Muslim

Menyerukan kebaikan dan melawan keburukan dalam rangka menegakkan syariat Islam adalah sesuatu yang baik; tapi, lakukanlah juga dengan cara yang baik.
Mohamad Khusnial Muhtar
3 min read

Berjuang Meraih Cinta Allah dan Rasul-Nya (2)

Bukti cinta seseorang terhadap orang yang dicintainya tergambar dari hasratnya untuk menyamai perilaku dan jatidiri orang yang dicintai.
Muhammad Faiq Fahrezi
2 min read

Berjuang Meraih Cinta Allah dan Rasul-Nya (1)

Hanya ketakwaanlah yang dapat memperindah pemakainya, menghiasinya dengan kharisma hingga ia dapat meraih cinta dari seluruh makhluk.
Muhammad Faiq Fahrezi
2 min read

Setiap Kita Diberi Kesempatan Mengalami Mukjizat

Mukjizat (miracle) sebagai sebuah peristiwa yang tidak biasa jika dilihat dari perspektif “keajegan” hukum alam.
Ahmad Zainul Hamdi
3 min read

Tingkatan Jiwa Manusia Menurut Islam (2)

Jika kita sadar bahwa ternyata diri kita masih berada pada tingkatan yang rendah, tidak seharusnya bagi kita untuk rendah diri.
Mohamad Khusnial Muhtar
2 min read

Khazanah   More  

Opini   More  

Amar Ma’ruf Nahi Munkar sebagai Prinsip Hidup Muslim

Menyerukan kebaikan dan melawan keburukan dalam rangka menegakkan syariat Islam adalah sesuatu yang baik; tapi, lakukanlah juga dengan cara yang baik.
Mohamad Khusnial Muhtar
3 min read

Hikmah   More