Nabilatul Rochma

  Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

 1 Artikel

Kesucian Niat dan Keikhlasan: Mendekatkan Diri kepada Allah dalam Ajaran Islam

Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita perlu lebih mengenal ajaran Islam yang benar dalam kehidupan sehari-hari.
1 min read