Abd Salam Mujib

Rekonsepsi Makna Kafir? Begini Respons Elite Nahdliyyin di Jawa…

Kiai Abd Salam Mujib, pengasuh PP al-Khoziny Buduran, merespons bagaimana seharusnya pemaknaan kafir diberlakukan di Indonesia dengan tetap menjaga NKRI. Beliau mengatakan “Toleransi dalam...
Fina Syarifah
3 min read