filsafat peripatetik

Mengulas Tahafut al-Falasifah Karya al-Ghazali  

Tahafut al-Falasifah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan pemikiran Islam serta hubungan antara filsafat dan teologi Islam.
Ahmad Hilmi Alwan
2 min read