Makna Ihram

Filosofi Ihram dalam Islam

Ihram bukan hanya sekadar pakaian dan larangan, tetapi ia adalah kesempatan untuk menemukan kehidupan yang lebih bermakna, penuh cinta, dan harmoni di dunia ini.
Mohamad Khusnial Muhtar
3 min read