Ulil Abshar Abdalla

  Pegiat Ngaji Ihya Ulum al-Din dan al-Munqidh min al-Dalal Online

   36 Artikel

Mengenal Kiai Aniq Muhammadun

Sosok Kiai Aniq Muhamamdun adalah kiai yang memungkinkan NU dan tradisi Islam Nusantara yang amat penuh rahmat itu tetap tegak.
2 min read

Keajaiban al-Tabari

Umat Islam mewarisi tradisi pengetahuan yang luar biasa kaya yang tergambar dalam warisan imam besar bernama Ibn Jarir al-Tabari.
2 min read

Futur atau Mendung Rohani

Istiqamah lebih berat ketimbang seribu keramatnya para wali (al-istiqāmah khairun min alfi karāmah).
1 min read

Kyai Mutamakkin dan Corak Islam di Nusantara Sebelum Abad ke-20 (3)

Kiai Mutamakkin adalah sosok yang sangat sadar tentang paradigma "fikih sosial".
3 min read

Kyai Mutamakkin dan Corak Islam di Nusantara Sebelum Abad ke-20 (2)

Kyai Mutamakkin mengembangkan tradisi Singkel yakni aqidah Asy'ariyyah, fiqh mazhab Syafii, dan tasawuf campuran antara model al-Ghazali dan Ibn 'Arabi.
4 min read

Kyai Mutamakkin dan Corak Islam di Nusantara Sebelum Abad ke-20 (1)

Kiai Mutamakkin digambarkan sebagai seorang putera bupati Tuban.
3 min read