Abduh

Tentang Kritik Muhammad Abduh terhadap Tasawuf

Hingga akhir hayatnya, Abduh tetap mempunyai kecintaaan mendalam pada sufisme sejati, tetapi dia menentang keras apa yang dipandangnya sebagai manifestasi sufisme yang sesat.
Mukhammad Zamzami
2 min read