Mukhammad Zamzami

  Santri PP Mambaus Sholihin Gresik; Executive Editor Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

 31 Artikel

Liga Dunia Muslim dan Promosi Ideologi Wahabisme di Dunia

Pembentukan Muslim World League (Liga Dunia Muslim) yang terkenal di Mekkah pada 1962 adalah langkah kunci dalam perjuangan yang mendunia untuk mempromosikan akidah Wahabi...
2 min read

Tentang Kritik Muhammad Abduh terhadap Tasawuf

Hingga akhir hayatnya, Abduh tetap mempunyai kecintaaan mendalam pada sufisme sejati, tetapi dia menentang keras apa yang dipandangnya sebagai manifestasi sufisme yang sesat.
2 min read

M. Rasyid Rida, Salafisme, dan Gagasan Republik Khilafah Islam

M. Rasyid Rida menulis buku untuk mendukung Ibn Sa‘ud sebagai pembela Sunnisme sejati, dan mendeklarasikan doktrin-doktrin Wahhabiyah sebagai keimanan yang benar.
3 min read

Gerakan Wahabisme yang Tak Pernah Tunduk pada Imperium Turki Usmani

Bukannya mengakui Imperium Turki Usmani sebagai kesatuan politik Islam era itu, malah sebaliknya: Ibn Abd al-Wahhab menganggap dukungan terhadap Turki Usmani sebagai bentuk bid’ah...
2 min read

Tasawuf Salafi dan Catatan untuk Term Neo-Sufisme Fazlur Rahman

Selain tipologi Tasawuf Sunni dan Falsafi, khalayak Muslim mengenal istilah Neo-Sufisme atau tasawuf modern. Beberapa akademisi seperti R.S. O’Fahey dan B. Radtke mengkritik istilah...
4 min read

Islam Agama dan Umat, Bukan Agama dan Negara

Ide tentang Islam sebagai agama dan umat bukan agama dan negara disebabkan karena watak negara yang hegemonik. Bagi Jamal, kekuasaan, diakui atau tidak, dapat...
4 min read