Mukhammad Zamzami

  Santri PP Mambaus Sholihin Gresik; Executive Editor Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

 

Mukhammad Zamzami28 Artikel

Gerakan Wahabisme yang Tak Pernah Tunduk pada Imperium Turki Usmani

Bukannya mengakui Imperium Turki Usmani sebagai kesatuan politik Islam era itu, malah sebaliknya: Ibn Abd al-Wahhab menganggap dukungan terhadap Turki Usmani sebagai bentuk bid’ah...
2 min read

Tasawuf Salafi dan Catatan untuk Term Neo-Sufisme Fazlur Rahman

Selain tipologi Tasawuf Sunni dan Falsafi, khalayak Muslim mengenal istilah Neo-Sufisme atau tasawuf modern. Beberapa akademisi seperti R.S. O’Fahey dan B. Radtke mengkritik istilah...
4 min read

Islam Agama dan Umat, Bukan Agama dan Negara

Ide tentang Islam sebagai agama dan umat bukan agama dan negara disebabkan karena watak negara yang hegemonik. Bagi Jamal, kekuasaan, diakui atau tidak, dapat...
4 min read

Semua Paham Puritan Mewarisi Pemikiran Ibnu Taimiyyah

Kaum puritan selalu mengklaim bahwa satu-satunya pemahaman terhadap ajaran Islam yang autentik adalah pemahaman versi mereka. Sikap eksklusif seperti itu mendorong terbentuknya perilaku antagonistik...
4 min read

Syeikh al-Azhar Prof. Ahmad al-Thayyib: Khilafah Islam yang Ideal Era al-Khulafā’ al-Rāsyidūn Tidak Dapat Dihadirkan Kembali

Prof. Dr. Syeikh Ahmad Muhammad al-Thayyib—Grand Syeikh al-Azhar Mesir yang ke-44—menyatakan bahwa Khilafah Islam yang ideal telah lama usai. Upaya untuk menghidupkan Khilafah Islam...
2 min read

Kekhilafahan Abu Bakar al-Siddiq dan Panggung Politik Demokratis?

Banyak akademisi-ahli menilai prosedur pemilihan Abu Bakar merupakan konsep demokratis, karena didasarkan pada asas kompetisi dan partisipasi publik. Tiga tahapan yang dilalui dalam proses...
3 min read