Fi Sabilillah

Makna Fi Sabilillah Sebagai Penerima Zakat dalam Q.S. al-Tawbah…

Di antara mereka yang berhak menerima zakat adalah kategori fi sabilillah. Pertanyaannya: siapa atau apa yang dimaksud dengan fi sabilillah?
Redaksi
2 min read