hikmah islam

Musa dan Khidir: Kisah yang Membuat Nabi Musa Menyadari…

Kala itu sesungguhnya pengetahuan Musa hanya berpaku pada ilmu syariat yang fokusnya hanya pada bentuk lahiriah.
Anggie Pravita
2 min read