Mendamaikan

Hijrah Itu Mempersatukan dan Mendamaikan, Bukan Sebaliknya

Kini, fenomena hijrah terlihat berbelok arah; ia seakan hanya dipahami dengan berganti model pakaian, ikut pengajian, bahkan tak lagi berkawan dengan yang tidak sepemikiran....
Badriyah Fayumi
2 min read