Al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Warisan Intelektual KH Humam Bajuri Yogyakarta

Melalui kitab al-Qawāid al-Fiqhiyyah ini, Kiai Humam selalu hadir menemani santri-santri meneruskan hadlārah tsaqāfiyyah (peradaban ilmu pengetahuan) untuk mewujudkan Islam Rahmatan lil 'Alamin.
Khoirul Athyabil Anwari
3 min read