Amar Ma’ruf

Amar Ma’ruf Nahi Munkar sebagai Prinsip Hidup Muslim

Menyerukan kebaikan dan melawan keburukan dalam rangka menegakkan syariat Islam adalah sesuatu yang baik; tapi, lakukanlah juga dengan cara yang baik.
Mohamad Khusnial Muhtar
3 min read