Bersabar

Lebih Utama Mana Antara Bersyukur dan Bersabar ?

Pada hakikatnya apabila seseorang itu bersabar terhadap ujian yang menimpa dirinya, maka itu merupakan bentuk perwujudan dari rasa syukur.
Abdul Mun'em Choiri
2 min read