Budaya Pop

Waspadai Adanya Budaya Sekuler Pada Diri Sendiri

Mewaspadai diri dari budaya sekuler merupakan tindakan penting untuk memberantas rasa lalai dalam diri yang seringkali terbawa oleh kesenangan dunia sehingga melupakan ajaran Islam.
Naufal Robbiqis Dwi Asta
2 min read