Hidup Bersih

Bisakah Umat Islam Hidup Bersih di Masa Pandemi?

Apakah kita hendak membenarkan perkataan Lord Bernard Shaw, “Islam is the best religion and Muslims are the worst followers” (Islam adalah agama terbaik, sementara...
Mubaidi Sulaiman
2 min read