Istinbat

Ijtihad Umar ibn Khattab yang Disalahpahami

Benarkah Umar ibn Khattāb hanya berpijak pada dalil maslahat saja dan berpaling dari ketentuan teks Alquran?
Moh. Mufid
3 min read