KH. Ma’shum Ahmad

KH. Ma’shum Ahmad dari Ketegan: “Suwuk” Menjadi Kiai

Kiai Ma'shum mempunyai keunikan plus kelebihan. Salah satunya adalah menawari, "menyuwuk" dan memberi ijazah doa kepada santri untuk menjadi kiai. Beberapa yang "kena" suwuk...
Ainur Rofiq Al Amin
2 min read