Khaled Abou Fadl

Teks Agama Jangan Ditafsirkan secara Otoriter

Penafsiran yang tepat adalah dengan menghargai otonomi, peranan dan integritas teks, menghormati otonomi teks untuk menghindari otoritarianisme dan kooptasi pembaca kepada teks.
Yusin Dwi Maulidah
2 min read