Menghafal Al-Quran

Keutamaan Menghafal Al-Qur’an dan Nasihat bagi Penghafal Al-Qur’an

Sejatinya memahami lebih sulit daripada menghafalkannya, sehingga apabila kita paham maka insya Allah mudah bagi kita untuk mengamalkan pesan-pesan yang telah disampaikan Al-Qur’an.
Syachrayar Nikon Basuki
2 min read