Said Agil

Tasawuf Dan Revolusi Spritual Ala Kiai Said

Tasawuf itu tentang bagaimana hati menjadi tempat bersemayam yang indah bagi kebenaran. Dan haqqul haqiqah, puncak dari segala kebenaran, adalah Allah 'Azza Wa Jalla.
Hakim Jayli
2 min read