Universalitas Islam

Universalitas Islam dalam Pandangan Nurcholish Madjid

Pandangan Cak Nur mengenai universalitas Islam merupakan terobosan pada masanya dan terus memengaruhi diskursus mengenai Islam dan modernitas hingga kini.
Angga Arifka
2 min read