Agama Formalistik

Agama Cinta

Beragama yang tumbuh dari rasa cinta melahirkan husnudzon dan ridha kepada Allah.
Ustaz Ahmad Z. El-Hamdi
3 min read