AI

Menavigasi Kelangsungan Hidup Manusia di Era Kemajuan Teknologi

Dengan mengembangkan pendekatan teknologi yang berorientasi pada manusia, kita dapat menciptakan masa depan di mana teknologi berfungsi sebagai katalisator bagi kemajuan umat manusia, bukan...
Angga Arifka
2 min read