Akulturasi Islam

Wayang Sebagai Media Penyebaran Islam di Jawa

Fenomena kesenian wayang dalam akulturasi budaya dan tradisi dalam penyebaran Islam adalah contoh nyata bagaimana wujud Islam Moderat dengan mengambil jalur tengah dalam berdakwah.
Lailatul Fitria
2 min read