Al-Amiri

Hubungan Islam dan Kekuasaan Menurut Al-Amiri

Islam memandang politik dan kekuasaan sebagai cara untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat agama pada kehidupan masyarakat.
Nuzula Nailul Faiz
2 min read