Nuzula Nailul Faiz

  Alumnus Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga

 15 Artikel

Berakhlak dengan Asmaulhusna dan Sifat Allah menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam (2)

Al-‘Aziz berarti Allah memiliki keagungan dengan segala maknanya, yakni agungnya kekuatan, agungnya penguasaan, dan agungnya kecukupan. Buah memahaminya adalah perasaan takut pada Allah.
2 min read

Berakhlak dengan Asmaulhusna dan Sifat Allah menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam (1)

Menurut Syekh Izzuddin, mengenai akhlak, lihatlah pada asmaulhusna dan berakhlaklah dengan masing-masing nama di dalamnya sesuai kemampuan diri.
2 min read

Pelestarian Lingkungan Perspektif Fikih dan Ushul Fikih menurut Yusuf al-Qardhawi (3)  

Hal yang sering luput mendapat perhatian umat dan jarang yang menganggapnya mempunyai kaitan dengan hukum fikih adalah persoalan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan.
3 min read

Pelestarian Lingkungan Perspektif Tasawuf menurut Yusuf al-Qardhawi (2)

Sebagai sesama makhluk yang menyembah-Nya, seyogianya manusia menyadari untuk mencintai semua entitas dalam lingkungan hidup.
3 min read

Pelestarian Lingkungan Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi (1)

Manusia mesti menjaga dan memastikan bumi Tuhan ini dapat lestari dan dimanfaatkan dengan baik.
3 min read

Kisah Munafik Perusak Bumi dalam Al-Qur’an

Sejak awal Islam telah memberi ajaran untuk selalu melindungi alam sekitar, tumbuhan dan hewan memiliki hak untuk hidup dan manusia harus melindunginya.
2 min read