al-Baqarah: 216

Tafsir QS. al-Baqarah Ayat 216 : Pentingnya Mengambil Sikap…

Dalam menyikapi sesuatu sebaiknya seseorang harus berada dalam posisi tengah-tengah, tidak cenderung maju dan juga tidak mundur.
Khairun Niam
2 min read