Al-Ikhlas

Analogi Ketuhanan dalam Surah al-Ikhlas

Keunikan dan Keesaan Tuhan tidak dapat dihindari ketika kita sebagai manusia ber-Tuhan dan beragama dalam rangka mendekatkan diri dan menjadikan Tuhan sebagai Maha yang...
Muhammad Ihya’ Ulumuddin
2 min read