Aliran Hadis

Memahami Hadis Tidak Semudah yang Dipikirkan Khalayak Awam

Apa yang diklaim sebagai hadis oleh pengikut mazhab tertentu belum tentu dianggap hadis oleh pengikut mazhab lain. Apa yang dianggap Hadis sahih oleh kelompok...
Sumanto Al Qurtuby
3 min read