Budaya Feodal

Kartini dan Pemaksaan Perkawinan

Penolakan Kartini terhadap adat istiadat yang membelenggu perempuan di antaranya terhadap pemaksaan perkawinan, poligami dan subordinasi perempuan.
Siti Aminah Tardi
3 min read