Cinta Allah dan Rasul

Berjuang Meraih Cinta Allah dan Rasul-Nya (2)

Bukti cinta seseorang terhadap orang yang dicintainya tergambar dari hasratnya untuk menyamai perilaku dan jatidiri orang yang dicintai.
Muhammad Faiq Fahrezi
2 min read