Cinta Kepada Rasul

Berjuang Meraih Cinta Allah dan Rasul-Nya (1)

Hanya ketakwaanlah yang dapat memperindah pemakainya, menghiasinya dengan kharisma hingga ia dapat meraih cinta dari seluruh makhluk.
Muhammad Faiq Fahrezi
2 min read