Istiqamah

Futur atau Mendung Rohani

Istiqamah lebih berat ketimbang seribu keramatnya para wali (al-istiqāmah khairun min alfi karāmah).
Ulil Abshar Abdalla
1 min read