kitab al-Muhazzab

Mengenal Abu Ishaq al-Syirazi Seorang Ahli Fiqh Mazhab Syafi’i

Kitab Abu Ishaq al-Shirazi berjudul al-Tanbih dan kitab al-Muhazzab menjadi teks ajar bagi semua ulama di zaman dahulu untuk belajar mazhab...
Ulil Abshar Abdalla
3 min read